Felhasználási feltételek

Álláskeresők számára

- hatályos -től -

I. Bevezetés

 1. Jelen felhasználási feltételek az alábbi honlapokon való felhasználásra terjednek ki: www.karrierstart.hu (a továbbiakban: „Honlap”).
 2. Fentiekben megjelölt honlapok üzemeltetője a Chronos Web Tech Kft. (továbbiakban: „Szolgáltató”)
 3. Név: Chronos Web Tech Kft.
  E-mail: [email protected]
  Székhely: 8220 Balatonalmádi, Laposa D. u. 9/B
  Cégjegyzékszám: 19-09-523133
  Adószám 32013678-2-19
 4. Kérjük, hogy a jelen felhasználási feltételeket alaposan olvassa végig, mielőtt a Honlapot használni kezdené. A Honlap használatával Ön elfogadja a jelen felhasználási feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon. Ha az alábbi felhasználási feltételeket nem fogadja el, kérjük ne használja a Honlapot és ne vegye igénybe annak szolgáltatásait. Kérjük, hogy a felhasználási feltételeket rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandók a Honlap használatára vonatkozó feltételekre.
 5. Jelen felhasználási feltételek a Honlap szolgáltatásait álláskeresőként, munkavállalóként igénybe vevő magánszemélyek (a továbbiakban: „Felhasználó”) általi felhasználásra vonatkoznak. A Honlap szolgáltatásait munkaadóként, vagy munkaadó megbízottjaként igénybe vevők általi felhasználásra nem jelen felhasználási feltételek, hanem a Honlapon szintén elérhető Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.
 6. A Honlapra belépő, a Honlapon regisztráló, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő Felhasználók személyes adatait a Szolgáltató a Honlapon elérhető adatvédelmi tájékoztatóban foglalt elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli. Kérjük, hogy a jelen felhasználási feltételeken kívül az adatvédelmi nyilatkozatot is figyelmesen olvassa el, mert az adatvédelmi nyilatkozat fontos rendelkezéseket tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

II. A szolgáltatás célja

 1. A Honlapon keresztül elérhető szolgáltatás arra irányul, hogy az álláskereső személyek megfelelő felületen és különböző módokon keresztül értesüljenek a Honlap szolgáltatásait munkaadóként igénybe vevők aktuális állásajánlatairól, illetve bizonyos feltételek mellett a munkaadók közvetlenül felvehessék a kapcsolatos a Felhasználókkal.
 2. A Felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy a Honlapon elérhető állásajánlatok között különböző szempontok szerint böngésszenek, és a nekik tetsző állásajánlatokra jelentkezzenek.
 3. Munkaadóknak minősülnek a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló jogi személyek és más szervezetek, akik valós munkaerőigény kielégítése céljából a Szolgáltatóval, a Szolgáltató virtuális munkaerőpiaci szolgáltatásainak igénybevétele céljából szerződést kötöttek. Munkaadók lehetnek leendő munkáltatók, vagy akár munkaközvetítők is.

III. Igénybe vehető szolgáltatások

 1. Regisztráció nélkül igénybe vehető szolgáltatások
  • A Felhasználó regisztráció nélkül az alábbi szolgáltatások igénybevételére jogosult:
  • A Felhasználó regisztráció nélkül böngészhet a bárki számára hozzáférhető, nyilvános álláshirdetések között.

  Előfordulhat, hogy egy munkaadó által feladott álláshirdetésre egy külső, a munkaadó karrieroldalán keresztül kell jelentkezni. Erre a Szolgáltató minden esetben figyelmezteti a Felhasználót.

  • Felhasználó továbbá megismerheti a Honlapon regisztráció nélkül is hozzáférhető információkat, tájékoztatásokat, továbbá adott esetben a Honlapon aktuálisan meghirdetett szolgáltatás igénybevételére jogosult.
 2. Regisztráció
  1. Felhasználó a regisztráció során köteles megadni saját e-mail címét (amely a Felhasználó azonosítását szolgálja a későbbiekben) és az e-mail címhez tartozó jelszót köteles meghatározni. Amennyiben az adott e-mail címről már történt regisztráció vagy a jelszó már foglalt, úgy ezt a rendszer jelzi és a Felhasználó köteles más e-mail címet vagy jelszót megadni. Felhasználó köteles jelszavát titokban tartani, a felhasználói jelszavának illetéktelen személyek általi megszerzéséért a Szolgáltató nem felelős.
  2. Felhasználó csak a jelen felhasználási feltételek és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása esetén, az elfogadást követően jogosult regisztrálni a Honlapra. Az elfogadást a megfelelő check boxok kipipálásával kell jelezni.
  3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapra csak abban az esetben regisztrálhat, ha betöltötte 16. életévét. Ennek tényéről a felhasználó a regisztrációkor nyilatkozik.
  4. A regisztráció csak a megadott e-mail címre küldött értesítés megerősítését követően válik aktívvá, ezért fontos, hogy a Felhasználó a saját valós e-mail címét adja meg, amelyhez a Felhasználó hozzáféréssel rendelkezik. A regisztráció megerősítése hiányában a Szolgáltató a regisztrációkor megadott adatokat a regisztrációt követő 7. napon törli.
  5. Regisztrációt követően létrejön a Felhasználó saját felhasználói fiókja, amelyben Felhasználó az alább részletezett műveleteket végezheti, és az alább részletezett szolgáltatásokat veheti igénybe.
 3. Regisztrációt követően igénybe vehető szolgáltatások
  1. Felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött adatokat módosítani, kiegészíteni, eltávolítani.
  2. Felhasználó bármikor jogosult érvényes regisztrációját törölni.
  3. Felhasználó a regisztrációt követően az álláshirdetéseket felhasználói fiókjában elmentheti az őt érdeklő álláshirdetéseket, mindaddig amíg az adott álláshirdetés aktív. A Felhasználó által elmentett hirdetések a Felhasználó általi törlésig a mentett hirdetések között maradnak.
  4. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a munkaadó ilyen irányú kérése esetén a munkaadó által megadott szempontoknak megfelelően a felhasználók által feltöltött önéletrajzok között a munkaadó számára a Szolgáltató előszűrést végezhet. A Szolgáltató a Felhasználó adatait felhasználhatja saját a maga által végzett munkaközvetítési szolgáltatások során is, és ennek során a regisztrált Felhasználó adatait a munkaadók számára továbbíthatja. Amennyiben a Szolgáltató más munkaadóknak szeretné továbbítani a Felhasználó személyes adatait, ahhoz a Szolgáltató minden esetben egyedi hozzájárulást kér.
  5. Felhasználó, amennyiben ehhez hozzájárult (a regisztráció során, vagy azt követően az erre vonatkozó check boxokat kipipálta), az általa megjelölt kritériumok szerinti állásokról rendszeres értesítőket kap, továbbá rendszeres, tematikus, álláskereséssel kapcsolatos hírleveleket kaphat az általa megadott e-mail címre.
  6. A fenti szolgáltatásokhoz megadott hozzájárulását a Felhasználó akár a felhasználói fiókján keresztül, akár a Szolgáltatóhoz címzett levéllel postai úton vagy elektronikus üzenetben ([email protected]) is visszavonhatja.
  7. A Szolgáltató a regisztrált Felhasználóknak a megadott e-mail címére a szolgáltatással kapcsolatos információkról, a szolgáltatás újdonságairól tájékoztató e-maileket küldhet
  8. Tekintettel a Szolgáltató szolgáltatásainak céljára, a Szolgáltató vélelmezi, hogy aktivitás hiányában az adatkezelés célja (álláskeresés) már nem áll fent. Ezért a Szolgáltató, a Felhasználónak küldött előzetes figyelmeztető e-mailt követően törli a Felhasználó regisztrációját és a Felhasználó által megadott valamennyi adatot, ha a Felhasználó általi utolsó aktivitást követően 18 hónap eltelt anélkül, hogy a Felhasználó bármely aktivitást tanúsított volna a Honlap szolgáltatásaival kapcsolatban álláskeresőként

IV. Hozzájárulás álláskeresési célú közvetlen megkereséshez

 1. A Felhasználó a regisztrációval automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy, amennyiben egy állásra jelentkezett, úgy az általa megadott elérhetőségeken a munkaadók az adott állással kapcsolatban őt közvetlenül felkeressék, vele a kapcsolatot közvetlenül felvegyék, akár e-mailben, akár telefonon, akár postai levél útján.
 2. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezése szerint a munkaadók közvetlen megkereséseket kizárólag be nem töltött állásajánlattal kapcsolatosan eszközölhetnek, és csak abban az esetben, ha a Felhasználó az adott állásra jelentkezett. Ugyanakkor a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha valamely munkaadó e szerződéses kötelezettségét nem tartja be. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet, amely azzal kapcsolatos, hogy valamely munkaadó szerződésellenes, vagy jogellenes magatartást tanúsít.
 3. Csak az láthatja a Felhasználó adatait, akinél a Felhasználó egy adott konkrét álláshirdetésre jelentkezett.

V. Egyéb

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felel az álláshirdetések valóságáért, aktualitásáért. A Szolgáltató az álláshirdetések valóságát, aktualitását nem ellenőrzi.
 2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy azzal, hogy a személyes adatait a Honlapra feltölti, a Honlapra regisztrál, a Szolgáltató nem vállal olyan kötelezettséget, hogy számára állást, avagy munkaerőt kereső személyekkel történő kapcsolatfelvételt feltétlenül biztosítja. Ezért a Szolgáltató semmilyen tekintetben nem felelős azért, ha a Felhasználó a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele ellenére sem talál állást.
 3. Felhasználó a Honlapon kizárólag saját személyével kapcsolatos adatokat adhat meg, és kizárólag saját magáról készült fényképet tölthet fel a Honlapra. Felhasználó felelős az általa megadott adatok pontosságárét, valóságáért és aktuális voltáért, Felhasználó továbbá szavatol azért, hogy az általa feltöltött adatok és fényképek más személy vagy társaság személyiségi, szerzői, vagy egyéb oltalom alatt álló jogát nem sértik, és nem korlátozzák. Felhasználó a fentiek megsértéséből eredő minden kárért felelős, akár a Szolgáltató, akár harmadik személyek felé. Felhasználó köteles az adatait, azok megváltozása esetén aktualizálni, frissíteni.
 4. A Felhasználó által feltöltött adat nem lehet megtévesztő, tisztességtelen, továbbá nem tartalmazhat reklámot, illetve nem lehetnek politikai célzatúak.
 5. A Szolgáltató jogosult a feltöltött adatokat törölni és/vagy a Honlapról eltávolítani, amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint az megtévesztésre alkalmas, egyéb módon jogszabálysértő, ellentétben áll a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, illetve más személy személyiségi-, vagy egyéb jogát sértheti. Ilyen esetekben a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatóval szemben igényt érvényesíteni, még abban az esetben sem, ha utóbb kiderül, hogy a Felhasználó által feltöltött adat egyébként jogszabályszerű volt, illetve nem sértette más személyi vagy egyéb jogát
 6. Ugyanakkor a fenti eltávolítási, törlési lehetőség a Szolgáltató részéről csak lehetőség és nem kötelezettség. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a Felhasználó által feltöltött adatok ellenőrzéséért, kijavításáért, illetve a jogszabálysértő, vagy más személy személyiségi, vagy egyéb jogát sértő adatok eltávolítására.
 7. Felhasználó az álláshirdetésekben megadott elérhetőségeken a munkaadóval kizárólag a saját maga által betöltendő állással kapcsolatban veheti fel a kapcsolatot. Egyéb célra (például reklámüzenetek küldése céljából) az álláshirdetésekben közzétett elérhetőségek nem használhatók fel.
 8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a munkaadókkal nem áll semmilyen képviselői, ügynöki avagy meghatalmazotti viszonyban, így az Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Felhasználót a Honlap szolgáltatásán keresztül vagy annak segítségével történő álláskeresés, állásra jelentkezés vagy munkaviszonyba lépés következményeként érhet. Amennyiben egy unkaadóval a Felhasználó munkaszerződést köt vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, azt a Szolgáltató közvetítői szerepvállalása nélkül teszi. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel semmilyen, a munkaadó által a Felhasználónak tett ígéretért, sem pedig a munkaszerződés vagy egyéb szerződés feltételeinek betartásáért.
 9. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes Adatainak a Honlap adatbázisában történő elhelyezése nem biztosít számára semmilyen szerzői jogot az adatbázissal kapcsolatosan. Azonban a fenti feltételek szerint Felhasználó jogosult az adatbázisban elhelyezett személyes adatait módosítani, kiegészíteni, frissíteni vagy törölni.
 10. A Honlapon elhelyezett álláshirdetések és önéletrajzok összessége a Szolgáltatót illető szerzői jogi védelem alatt álló adatbázisnak minősül, következésképpen az adatbázis egészének, vagy részeinek bármilyen jogosulatlan felhasználása jogsértésnek minősül.
 11. Tilos a Honlap álláskeresőknek fenntartott szolgáltatásait üzleti célra igénybe venni. Tilos a Honlap szolgáltatásainak olyan módon történő igénybevétele, amely veszélyeztetheti a Honlap biztonságos vagy rendeltetésszerű működését
 12. Tiltott, jogellenes, valamint rendeltetésellenes felhasználások gyanúja esetén a Szolgáltató jogosult a hozzáférést előzetes értesítés nélkül megtagadni és a regisztrációt, illetve a feltöltött személyes adatokat törölni, amelyről értesíti a Felhasználót
 13. Felhasználó kártérítési felelősséggel tartozik a jelen felhasználási feltételeket sértő felhasználásból akár a Szolgáltatót, akár a munkaadót, akár más személyeket érő kárért.
 14. A Szolgáltató jogosult a Honlap szolgáltatásait bármikor előzetes értesítés nélkül módosítani, vagy a szolgáltatást megszüntetni
 15. A Szolgáltató jelen felhasználási feltételeket bármikor jogosult módosítani, amelyről a módosított felhasználási feltételek közzétételével értesíti a Felhasználókat. A módosítások a már korábban regisztrált Felhasználók általi használatra is automatikusan kiterjednek.

VI. Kapcsolat

 1. Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen felhasználási feltételekkel vagy a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken.
 2. Név: Chronos Web Tech Kft.
  E-mail: [email protected]
  Székhely: 8220 Balatonalmádi, Laposa D. u. 9/B

VII. Panaszkezeléssel kapcsolatos információk

 1. Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Chronos Web Tech Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak:
  • Chronos Web Tech Kft. székhelye: 8220 Balatonalmádi, Laposa D. u. 9/B
  • A panaszkezelés módja: a panasz jellegétől és formájától függően e-mailben vagy írásban.